حضور در اولين رويداد قهوه و نوشيدنى شمالغرب كشور در نمايشگاه بين المللى تبريز

افتخار اين رو داشتيم در اولين نمايشگاه قهوه و نوشيدنى شمالغرب كشور، در نمايشگاه بين المللى تبريز ميزبان شما قهوه دوستان عزيز باشيماستقبال فوق العاده و بى سابقه ى شما علاقمندان از اين نمايشگاه، تيم ما رو به وجد آوردتشكر ميكنيم از عوامل برگزارى اين رويداد و از تمام عزيزانى كه افتخار ديدارشون رو داشتيم…

حضور در بزرگترين و مهم ترين رويداد صنعت قهوه و نوشيدنى كشور در نمايشگاه بين المللى تهران

حضور موفق كمپانى وايكينگ در بزرگترين و مهم ترين رويداد صنعت قهوه و نوشيدنى كشور در نمايشگاه بين المللى تهراناز تمام عزيزانى كه افتخار ديدارشان را داشتيم كمال تشكر را داريم.